Rekrutacja do przedszkoli i I klasy na rok szkolny 2019/20

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

 

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/zasady-rekrutacji-dzieci-do-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-na-rok-szkolny-2019-2020,a,137358

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/zasady-rekrutacji-do-klas-i-publicznych-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-2019-2020,a,137359