Powrót przedszkolaków i klas I-III do SP47 – procedury

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. W grupie może przebywać do 12 uczniów… Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi powrotu dzieci do szkoły.

 

Informacje i dokumenty dla rodziców naszych przedszkolaków:

  1. Procedury COVID przedszkole SP 47
  2. Wytyczne GIS dla przedszkolaków
  3. Oświadczenie rodzica przedszkolaków

Informacje i dokumenty dla rodziców uczniów klas I-III:

  1. Wytyczne GIS, MZ i MEN – edukacja_wczesnoszkolna
  2. Oświadczenie rodzica kl.1-3
  3. ZGŁOSZENIE dziecka