Podsumowanie I semestru

6aW dniu dzisiejszym odbył się apel podsumowujący osiągnięcia naszych uczniów w I semestrze roku szkolnego 2017/18. Aż 157 uczniów z klas IV-VII otrzymało dyplomy za uzyskanie wyróżniających wyników w nauce oraz bardzo dobrego lub wzorowego zachowania. Podczas akademii nauczyciele posumowali przeprowadzone konkursy przedmiotowe. 

Nagrodzili laureatów zmagań matematycznych, przyrodniczych, językowych i plastycznych. Pani dyrektor Barbara Deptała wręczyła również nagrodę  – Dyrektora Szkoły SP47 uczennicy klasy VIa – Karolinie Wachulskiej. Nagrodzonym gratulujemy oraz zachęcamy do dalszej pracy i odnoszenia licznych sukcesów.

Galeria…