Podsumowanie I semestru

Dnia 5 lutego odbył się apel podsumowujący osiągnięcia naszych uczniów w I semestrze roku szkolnego 2018/2019. Wielu uczniów otrzymało dyplomy za uzyskanie wyróżniających wyników w nauce oraz bardzo dobrego lub wzorowego zachowania. Podczas uroczystości nauczyciele posumowali przeprowadzone konkursy plastyczne, językowe oraz matematyczne.

Nie zabrakło nagród i medali za sukcesy sportowe. Pani dyrektor Barbara Deptała wręczyła również nagrodę  – Dyrektora Szkoły SP47 uczniowi klasy VIIIB– Julianowi Pawłowskiemu. Nagrodzonym gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

Galeria…