Pasowanie na czytelników

6 lutego uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na czytelników naszej biblioteki. Przed pasowaniem dzieci dowiedziały się wszystkiego o bibliotece szkolnej, poznały zasady wypożyczania książek, korzystania z czytelni oraz tego, jak należy obchodzić się z książkami. Uczennice z koła bibliotecznego przedstawiły prośby książek. Pierwszaki zaśpiewały piosenkę pt. "Książki".

Dzieci na pamiątkę wizyty w bibliotece otrzymały dyplom czytelnika i teczki do przechowywania książek z biblioteki. Zainteresowanie książkami było ogromne. Nowi czytelnicy  obiecali, że będą systematycznie korzystać biblioteki szkolnej i  dbać o książki.

Galeria…