Osiągnięcia szkoły 2014/15

Osiągnięcia szkoły w roku szkolnym 2014/15.

Największymi naszymi sukcesami są:

11 uczniów wyróżnionych Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska;

laureatka konkursu języka polskiego org. przez Pomorskie Kuratorium Oświaty oraz dwoje finalistów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych;

spełnienie niżej wymienionych wymagań stawianych przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009r. (ewaluacja problemowa) na wysokim poziomie (B):

– uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

– szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji,

– szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych,

bardzo dobry wynik Sprawdzianu klas VI;

– w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasisty OBUT szkoła uzyskała bardzo dobre wyniki we wszystkich badanych obszarach.

Wynik uzyskany w zakresie umiejętności polonistycznych przewyższa średni wynik wszystkich badanych uczniów w kraju o 5,8% i jest wyższy o 6,5% od średniej                           w województwie. W ramach umiejętności polonistycznych badane były trzy obszary: wnioskowanie, wyszukiwanie informacji i tworzenie wypowiedzi.

Wyniki uzyskane w zakresie stopnia opanowania umiejętności matematycznych są znacznie wyższe niż średnie wyniki w kraju (o 7%) i w istotny sposób przewyższają średnią województwa (o 8,4%). Badane były następujące obszary: sprawność rachunkowa, rozwiązywanie zadań tekstowych i wyobraźnia geometryczna.

– w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Piątoklasisty OBUT szkoła uzyskała bardzo dobre wyniki we wszystkich badanych obszarach, a były to umiejętności polonistyczne – rozumienie tekstu i pisanie (przewaga 9 punktów nad innymi szkołami województwa oraz 11 nad średnim wynikiem innych szkół w kraju) oraz umiejętności matematyczne – rozumowanie i sprawność rachunkowa (przewaga 4 punktów nad średnim wynikiem szkół województwa oraz 7 nad wynikiem kraju);

korzystny dla szkoły wynik badania umiejętności matematycznych ucznia z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym „Lepsza szkoła” – badania prowadzone są we wszystkich klasach IV-VI;

wysokie wyniki uczniów naszej szkoły na tle populacji w Diagnozie z Nową Erą w klasach IV-VI z języka polskiego;

– bardzo dobre wyniki klasyfikacji uczniów:

 1. a) 130 uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem (ok.60%), w tym 83 uzyskało średnią ocen powyżej 5,2;

– 84 uczniów uzyskało ocenę wzorową zachowania, a 46 ocenę bardzo dobrą, łącznie 70% uczniów klas IV – VI to uczniowie z oceną bardzo dobrą lub wzorową zachowania

– brak ocen nagannych zachowania i niedostatecznych z przedmiotów;

– średnia ocen klas w klasyfikacji rocznej wyniosła powyżej 4,00 w każdej klasie, a średnia wszystkich klas na poziomie 4,74, co daje wyższy wynik w stosunku do roku ubiegłego;

 1. Udział w programach i projektach zewnętrznych
 • „Zbieramy – oszczędzamy lasy” – konkursowy projekt zbiórki makulatury organizowany przez STENA Surowce Wtórne w Gdyni;
 • Ogólnopolski Program Edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci”,
 • Program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce i warzywa w szkole”,
 • Program Agencji Rynku Rolnego „Mleko w szkole”,
 • „Rowerowy autochodzik” Przedszkolny Program Edukacji Komunikacyjnej,
 • Program „Młody czytelnik” – mała biblioteka,
 • Projekt „Baśniowe wędrówki” w ramach kampanii Cała Polska czyta Dzieciom,
 • Ogólnopolski projekt „Zmieniam nawyki, dbam o klimat” – Agencja Create Event,
 • Ogólnopolski program „Czyste powietrze wokół nas”,
 • „Stop agresji” – udział w akcji,
 • Kampania „Rowerowy Maj”,
 • Autoriada – Drogowy Rajd Edukacyjny,
 • „Śniadanie daje moc” – program ogólnopolski n/t zdrowego odżywiania (Partnerstwo dla Zdrowia; Instytut Matki i Dziecka,
 • „Mamy zdrowe kręgosłupy” – program profilaktyczny,
 • Dzień Przeciwdziałania Agresji i Przemocy w Szkole – (warsztaty),
 • Przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową – (zajęcia edukacyjne; organizacja egzaminu w PORD)
 • „Bezpieczny Puchatek” – program ogólnopolski o bezpieczeństwie dla klas I,
 • „Mam kota na punkcie Mleka” – (projekt edukacyjny dla klas I-III oraz IV-VI),
 • Współpraca z Ośrodkiem Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku – (kompleksowy program „6 -10 -14 dla zdrowia”),
 • Ogólnopolski program „Akademia Czystych Rąk Cares”,
 • Ogólnopolski program Nauczyciel Uniwersytetu Dzieci,
 • Program zdrowotny Trzymaj formę realizując w szkole projekt „Żyj w normie – będziesz w formie” dla klas IV-VI,
 • Projekt Czytająca Szkoła w ramach ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom” Fundacji ABCXXI,
 • „Tydzień zdrowej stopy” – program zapobiegania i korygowania wad stóp dla uczniów klas I-III,
 • Program „Między nami kobietkami”,
 • „Moc Bazera czyni bohatera”,
 • „Pracowita Mrówka dla uczniów klas I-III uczestniczących w zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
 1. Udział w badaniach edukacyjnych

– Projekt badania wyników nauczania matematyki w klasach 4,5,6 – „Lepsza szkoła” prowadzonym od czterech lat przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,

– Badanie wiedzy i umiejętności matematycznych i polonistycznych „Kompetencje piątoklasistów 2015” organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych IBE przy udziale Unii Europejskiej,

– Diagnoza z Nową Erą z języka polskiego,

– próbny sprawdzian z Centralną Komisją Egzaminacyjną,

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasisty OBUT

 

III. Sukcesy w konkursach zewnętrznych uczniów klas I -VI

HUMANISTYCZNE

laureatka Konkursu Kuratoryjnego z Języka Polskiego org. przez Pomorskiego Kuratora Oświaty (uczennica zwolniona z I cz. Sprawdzianu w VI klasie);

laureat Wojewódzkiej Megaolimpiady Wiedzy z Języka Polskiego org. przez Gdańską Szkołę Podstawową „Lingwista” w Gdańsku pod patronatem Kuratora Oświaty w Gdańsku;

2 laureatki i 2 finalistki Wielkiego Maratonu Czytelniczego org. przez SP 82 w Gdańsku oraz Wojewódzka i Miejska Bibliotekę Publiczną w Gdańsku;

2 laureatów Konkursu Biblijnego „Ewangelia św. Jana” org. przez Akcję Katolicką Archidiecezji Gdańskiej;

2 laureatki i finalista powiatowego konkursu „Baśnie i legendy kaszubskie” org. przez SP nr 82 w Gdańsku;

laureatka i 3 finalistki Międzyszkolnego Konkursu na Interpretację Utworów J. Tuwima i J. Brzechwy org. przez GAK;

3 finalistów konkursu „Moja Pomorska Rodzina” org. przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich oraz Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne;

I miejsce grupy 0b w konkursie „Mój gdański tramwaj” org. przez Fundację Wspólnota Gdańska, Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku;

II miejsce drużynowo w miejskim konkursie Uwaga, Gdańsk – orientuj się!” org. przez ZSO nr 7 w Gdańsku;

II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy „Szlakiem legend polskich” org. przez Szkołę Podstawową nr 89 w Gdańsku;

II miejsce i wyróżnienie w konkursie literackim „Rak na tak” org. przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku;

wyróżnienie w miejskim konkursie literackim na baśń o Gdańsku org. przez Pałac Młodzieży w Gdańsku;

wyróżnienie w konkursie „Mój baśniowy przyjaciel” org. przez Szkołę Podstawową nr 65 w Gdańsku;

MATEMATYCZNE, PRZYRODNICZE I JEZYKOWE

finalistka wojewódzkiego konkursu „Matematyka” organizowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty;

6 wyróżnień w międzynarodowym konkursie „Kangur 2015” organizowanym przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych KANGOUROU SANS FRONTIERS pod patronatem Wydz. Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

2 laureatów „X Megaolimpiady Wiedzy Matematycznej 2014/2015” oraz laureat „X Megaolimpiady Wiedzy z Przyrody” oraz org. przez Gimnazjum „Oświata Lingwista” w Gdańsku;

– II miejsce w Międzyszkolnym Turniej Przeciwpożarowym „Młodzież zapobiega pożarom” org. przez Komendę Główną Straży Pożarnej  w Gdańsku;

3 finalistów „Ligi matematycznej 2014/2015” na szczeblu wojewódzkim org. przez SP47;

finalista konkursu miejskiego „Mistrz rachunków” org. Przez Szkołę Podstawową nr 39 w Gdańsku;

I miejsce w miejskim konkursie „Młody lider bankowości” org. Przez ZKPiG nr 12 w Gdańsku pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska;

2 finalistów wojewódzkiego konkursu „Woda źródłem życia” org. przez SP nr 17 w Gdańsku;

2 finalistów ogólnopolskiego konkursu „Moje ulubione danie mleczne” org. przez Polską Izbę Mleka;

– I miejsce Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Na rowerze bezpiecznie” org. przez Pałac Młodzieży i Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego;

– III miejsce w konkursie „Zbieramy – oszczędzamy lasy” org. przez STENA Surowce Wtórne w Gdyni;

III miejsce indywidualnie i wyróżnienie zespołowo w „Matematycznych ścieżkach po Polsce i Unii Europejskiej” org. przez ZNP, Stowarzyszenie Miłośników Polskiej Tradycji, SP69 i Gimnazjum nr 12 w Gdańsku;

wyróżnienie w II Wojewódzkim Konkursie Informatyczno-Przyrodniczym „Dlaczego należy segregować odpady?” org. przez Szkołę Podstawową nr 85 w Gdańsku;

finalistka konkursu „Multitest” org. przez CES;

I, II i III miejsce w konkursie „In My Dreas” org. przez Gimnazjum nr 3 w Gdańsku;

ARTYSTYCZNE

zwycięstwo klasy Ic w konkursie plastycznym „Marzenia uskrzydlają” org. przez Linie Lotnicze Ryanair;

II i III miejsce 6 uczennic w miejskim konkursie na grę planszową „ Planszowa zabawa z gdańskimi lwami” org. przez Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej;

– I, II i III miejsce w Międzyszkolnym konkursie plastycznym  „ Gdańsk nowa ojczyzna – historia mojej rodziny”,  org. Przez  ZSPiG nr 1 w Gdańsku oraz Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziem Wileńskich;

I, II i III miejsce oraz 9 wyróżnień w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Mity pędzlem i ołówkiem”

– I miejsce i wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Bohaterowie Polskiego Podziemia Niepodległościowego” org. przez Szkołę Podstawową nr 65 w Gdańsku;

wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Moja ulubiona postać z bajki” org. przez Szkołę Podstawową nr 86 w Gdańsku;

cztery II miejsca w Miejskim Konkursie Plastycznym „Pisanki, kraszanki”  org.przez Gdańską Szkołę Podstawową „Lingwista” oraz Filie nr 19 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki  Publicznej w Gdańsku;

6 zwycięzców wojewódzkiego konkursu plastycznego „Kiedy króla boli ząb” org. przez Atrybut Lucyna Labuda;

I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Lingwistyczna Jesień z Poezją” org. przez Gdańską Szkołę Podstawową „Lingwista”;

I miejsce w Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych org. przez Prezydenta Miasta Gdańska;

I, II,III miejsce oraz wyróżnienie w Trójmiejskim Konkursie Plastycznym „Świat dziecięcych emocji” org.przez Podstawową Szkołę Społeczna „Niedźwiednik” w Gdańsku;

– I i II miejsce oraz 6 wyróżnień w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Na rowerze bezpiecznie” org. Przez Pałac Młodzieży w Gdańsku oraz Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego

2 zwycięzców miejskiego konkursu „Najpiękniejsza ozdoba na Choinkę Młodych Gdańszczan” org. przez Klub Twórczy Plama;

III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „ Tajemnice Bałtyku” org. przez Szkołę Podstawową nr 19 w Gdańsku;

II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Bezpieczne wakacje” org. Pałac Młodzieży w Gdańsku oraz Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego;

II i III miejsce w Regionalnym Konkursie Plastycznym „Jak na starość młodym być” org. przez Gdański Uniwersytet Medyczny Katedra Pielęgniarstwa Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego;

dwa I miejsca, II, i dwa III miejsca w Konkursie Plastycznym I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psychologia Transportu” pt. „Moja bezpieczna droga do szkoły” org. przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego;

II i III miejsce w miejskim konkursie „Planszowa zabawa z gdańskimi lwami” org. przez Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej;

wyróżnienie w Regionalnym Konkursie Plastycznym „Jem owoce i warzywa, bo to dobrze na mnie wpływa” org. przez Firme Artykuły Spożywcze „Salvit Prima”  Gdańsk;

wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Kolęd i Pastorałek „Pod skrzydłami Aniołów” org. przez Szkołę Podstawową nr 52 w Gdańsku;

wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „ Moja mała Ojczyzna”org. przez Pedagogiczna Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku i w Słupsku, Oddział w Bytowie;

2 wyróżnienia w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. „Kibice Lechii Gdańsk” org. przez Stowarzyszenie  „ Lwy Północy” i Klub Lechia Gdańsk;

SPORTOWE

I miejsce w III Ogólnopolskich Zawodach Smoczych Łodzi na Basenie org. przez Olsztyński Klub Sportów Wodnych (OKSW);

I miejsce w I Otwartych Mistrzostwach Gdańska w Smoczych Łodziach na Basenie org. przez GOKF w Gdańsku (zawody miejskie) – ośmioosobowa reprezentacja szkoły;

W Czwartkach Lekkoatletycznych pod hasłem „Wybierz sport, uciekaj przed nałogami” org. przez Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk:

I miejsce w klasyfikacji gdańskich szkół – 1843 punkty;

II miejsce w klasyfikacji szkół 842  punkty (edycja wiosenna);

 

Indywidualnie:

– dwukrotna medalistka I miejsca w konkursie pchnięcia kulą;

– dwukrotny medalista I miejsca w biegu na 60m;

– dwukrotny medalista I miejsca w konkursie pchnięcia kulą;

– dwukrotna medalistka I miejsca w biegu na dystansie 300m;

– dwukrotny medalista I miejsca w chodzie sportowym na 1500m;

– dwukrotny medalista I miejsca w biegu na 300m;

– I miejsce w chodzie sportowym na 1000m;

– I miejsce w biegu na 300m;

– dwukrotna medalistka II i III miejsca w chodzie sportowym na 1000m;

– II miejsce w chodzie sportowym na 1000m;

– II miejsce w biegu na dystansie 300m;

– II miejsce w konkurencji pchnięcia kulą;

– II miejsce w konkursie rzutu piłeczką palantową dziewcząt;

– II miejsce w konkursie rzutu piłeczką palantową chłopców;

– III miejsce w biegu na 600m;

– III miejsce w konkurencji pchnięcia kulą;

– III miejsce w biegu na 60m;

 

W Międzyszkolnych Zawodach Pływackich „Lubimy pływać i w piłkę grać”:

– I miejsce w kraulu i II miejsce w stylu grzbietowym;

– III miejsce w kraulu i II miejsce w stylu grzbietowym;

– III miejsce w stylu klasycznym;

– I miejsce w stylu grzbietowym;

– II miejsce w kraulu;

– III miejsce w stylu motylkowym;

 

Pozostałe sukcesy sportowe:

– I miejsce chłopców w Turnieju Drużyn Podwórkowych w piłce nożnej (Pożegnanie lata na dolnym mieście) org. przez Szkołę Podstawową nr 65 w Gdańsku;

V miejsce chłopców w Gdańskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym org. przez GOKF w Gdańsku;