Osiągnięcia szkoły 2013/14

Osiągnięcia szkoły w roku szkolnym 2013/14.

Osiągnięcia w roku szkolnym 2013-2014.
Osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze szkoły

ROK SZKOLNY 2013-2015

–          III miejsce wśród szkół województwa pomorskiego oraz I miejsce wśród gdańskich szkół, które brały udział w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego SZKOŁA POMORZA 2014                    w kategorii Szkoła Podstawowa Pomorza – pod patronatem Pomorskiego  Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Pomorskiego i Redaktora Naczelnego Dziennika Bałtyckiego

–          Odznaczenie Marszałka Województwa Pomorskiego dla Szkoły Podstawowej nr 47 za wspieranie działań na rzecz pomorskiej edukacji

–          ośmioro uczniów otrzymało Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska

–          dwoje finalistów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych

–          II miejsce i dwa wyróżnienia w plastycznym Diecezjalnym Konkursie Biblijnym dla klas 0-IV organizowanym przez Akcję Katolicką

–          Bardzo dobry wynik Sprawdzianu klas VI29,87 ( 8 stanin według skali znormalizowanej)

–          W Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasisty OBUT szkoła uzyskała bardzo dobre wyniki we wszystkich badanych umiejętnościach, średnia przewaga punktów procentowych szkoły w odniesieniu do wyników ogólnopolskich wynosi średnio 3 punkty

–          Bardzo korzystny wynik sprawdzianu próbnego z Operonem, wynik naszych uczniów to      27 pkt. (67%), a województwa i kraju 21pkt. (51%)

–          Badanie umiejętności ucznia z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym „Lepsza szkoła” – badania prowadzone są we wszystkich klasach IV-VI i wypadają korzystnie na tle innych szkół

–          Wysoki wynik sprawności rachunkowej uczniów klas trzecich w ogólnopolskim badaniu umiejętności trzecioklasisty OBUT

–          W badaniu umiejętności trzecioklasisty z OPERONEM nasza szkoła uzyskała wyniki zbliżone do średnich wyników w województwie i w kraju. Średnia punktów z języka polskiego wynosi 17 na 20 pkt możliwych do zdobycia,  średnia punktów z matematyki na 20 możliwych do uzyskania wynosi 15

–          Bardzo dobre wyniki klasyfikacji uczniów:

a) 120 uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem (49,7%), w tym 50 uzyskało średnią ocen powyżej 5,2 ( 21% )

–          30% uczniów uzyskało ocenę wzorową zachowania, a 43% ocenę bardzo dobrą, łącznie 73% uczniów klas IV – VI to uczniowie z oceną bardzo dobrą lub wzorową zachowania

–          tylko jedna ocena nieodpowiednia zachowania i brak ocen nagannych, brak również ocen niedostatecznych .

–          średnia ocen klas w klasyfikacji rocznej wyniosła powyżej 4,00 w każdej klasie, a średnia wszystkich klas na poziomie 4,66.

 

 

Udział w programach i projektach zewnętrznych 2013/2014

 

–          Ogólnopolski projekt edukacyjny „ I Ty zostań tropicielami witamin” TEVA 2013/14

–           „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów                      w regionie poprzez edukację morską”

–          Program edukacji komunikacyjnej AUTOCHODZIK Miejska Rada Ruch Drogowego

–          Program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży „6-10-14 dla zdrowia”

–          III edycja programu „Akademia Czystych Rąk” Carex

–          Program edukacji antynikotynowej „Nie pal przy mnie, proszę” dla klas I-III i „Znajdź właściwe rozwiązanie” klasy IV-VI Powiatowa stacja Sanitarni-Epidemiologiczna w Gdańsku

–          Realizacja Programu Szkoła promująca zdrowie

–          Realizacja zadania polegającego na rozwijaniu zainteresowań i zdolności uczniów w młodszym

–          Udział  Gdańskiej Drużynowej Lidze Gier szkół podstawowych Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum i Centrum Gier Rebel

–          Program ekologiczny „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy” STENA

–          V edycja ogólnopolskiego konkursu Drugie Życie Elektrośmieci Fundacja Zielony Horyzont, II Edycja Projektu puste.com.pl

–          Program Owoce w szkole SALVIT Agencja Rynku Rolnego

–          Udział w europejskim programie Szklanka mleka Agencja Rynku Rolnego

–          Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów OBUT Centralna Komisja Egzaminacyjna

–          Program „Skrzydła” Caritas Archidiecezji Gdańskiej

–          Program  „Czytające szkoły” w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, fundacji „ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego;

–          Warsztaty czytelnicze „Przecinek i Kropka”

–          Maraton czytelniczy

–          Program „Jazz dla najmłodszych – Królestwo Legend i Improwizacji”,

–          Program „Świetlicy terapeutycznej” GPCU

–          Realizacja kompleksowego programu zdrowotnego Zdrowy Uczeń Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku

–          „Lepsza szkoła” GWO

–          Projekt „Szkoła uwrażliwia społecznie” – akcje „Nakręteczki dla Natleczki”

–          Program przedszkolnej edukacji antynikotynowej MEN „Czyste powietrze wokół nas”

–          XII Bałtycki Festiwal Nauki – Politechnika Gdańska

–          „Zdrowo jem, więcej wiem!” BOŚ Fundacja

–          Klub Bezpiecznego Puchataka – Maspex oraz Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego, Komendant Główny Policji

–          „Moc Bazera czyni bohatera”

–          Badania inteligencji wielorakich wg koncepcji Howarda Gardnera

–          „Co ci chodzi po głowie” SANEPID Gdańsk

–          „Ratujemy i uczymy ratować” Fundacja WOŚP

–          Pomagamy Pomagać MOPR Gdańsk

–          „Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter” – edukacja czytelnicza

–          „Zachowj trzeźwy umysł” SANEPID Gdańsk

–          „Trzymaj formę” SANEPID Gdańsk

–          „Nie pal przy mnie proszę” SANEPID Gdańsk.

 

 

 

Konkursy zewnętrzne –  OSIĄGNIĘCIA  SPORTOWE
 

Rodzaj konkursu

zewnętrznego

Organizator Laureaci  konkursu
1.

„CZWARTKI” LEKKOATLETYCZNE-I edycja jesienna 2013

zawody miejskie

 

Klub Lekkoatletyczny „LECHIA”

 

II m-ce w biegu na 300 m

III m-ce w biegu na 300 m

I m-ce w konkursie pchnięcia kulą

III m-ce w konkursie pchnięcia kulą

III m-ce w chodzie sportowym na 1000 m

I m-ce  w chodzie sportowym na 1500 m

II m-ce   w chodzie sportowym na 1500 m

III m-ce w chodzie sportowym na 1500 m

I  m-ce w konkursie pchnięcia kulą

III m-ce  w konkursie pchnięcia kulą

I  m-ce w konkursie rzutu piłeczką palantową

III m-ce w konkursie rzutu piłeczką palantową

 

2.

„CZWARTKI” LEKKOATLETYCZNE-II edycja jesienna 2013

zawody miejskie

 

Klub Lekkoatletyczny „LECHIA”

 

I m-ce w klasyfikacji końcowej po wszystkich trzech edycjach- 1017pkt.

 

II m-ce (bieg 300m)

III m-ce  (bieg 300m)

II m-ce (chód 1000m)

I m-ce (pchnięcie kulą)

III m-ce  (pchnięcie kulą)

I m-ce (rzut p. palant.)

III m-ce  (rzut p. palant.)

I m-ce(chód 1500m)

II m-ce (chód 1500m)

III m-ce  (chód 1500m)

I m-ce  (pchnięcie kulą)

III m-c  (pchnięcie kulą

 

3.

„CZWARTKI” LEKKOATLETYCZNE-I edycja wiosenna 2014

zawody miejskie

 

Klub Lekkoatletyczny „LECHIA”

 

60 M: II,III,III miejsce

300 M: I,I,II,III,III miejsca

600 M: II i III miejsce

1000 M: I miejsce

CHÓD SPORTOWY 1000 M:I, II, III miejsce

CHÓD SPORTOWY 1500 M:I, II, III miejsce

SKOK W DAL: I miejsce

RZUT PIŁKĄ PALANTOWĄ: I, I, II miejsca

PCHNIĘCIE KULĄ: I i II miejsce

 

4.

„CZWARTKI” LEKKOATLETYCZNE-II edycja wiosenna 2014

zawody miejskie

 

Klub Lekkoatletyczny „LECHIA”

 

III miejsce –  60 M:

I, II, III miejsce – 300 M:

II i III miejsce – 600 M:

III miejsce – 1000 M:

I, II, III miejsca – CHÓD SPORTOWY 1000 M:

I, II, III miejsca – CHÓD SPORTOWY 1500 M:

I miejsce – SKOK W DAL:

I i III miejsce – RZUT PIŁKĄ PALANTOWĄ:

 

I, II, i II miejsce – PCHNIĘCIE KULĄ:

 

 

5.

MISTRZOSTWA GDAŃSKA W LEKKIEJ ATLETYCE 2014r.

zawody miejskie

 

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

 

 

III m-ce  (bieg 300m)

II m-ce  (rzut p.palantową)

III m-ce  (skok w dal)

III m-ce  (bieg 60m)

II m-ce  (bieg 600m)

II m-ce  (bieg 300m)

I m-ce  (bieg 1000m)

II m-ce  (bieg 300m)

II m-ce  ( rzut p.palantową)

 

6.

MISTRZOSTWA GDAŃSKA W INDYWIDUALNYCHBIEGACH PRZEŁAJOWYCH KL. IV-VI

zawody miejskie

 

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

 

 

I ETAP-eliminacje do finału – dwa  II miejsca

Awansowali:

II ETAP-finał

XIV m-ce

 

 

7.

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ DWÓCH OGNI USPORTOWIONYCH CHŁOPCÓW KL. II-III

zawody międzyszkolne

 

Szkoła Sportowa „Olimpijczyk”

 

 

III miejsce – drużynowo

 

8.

MISTRZOSTWA GDAŃSKA W „DWA OGNIE USPORTOWIONE” CHŁOPCÓW

zawody międzyszkolne

 

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

 

III m-ce w rozgrywkach rejonowych – drużynowo

 

 

9.

XII EDYCJA MIĘDZYSZKOLNYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY NR 42

zawody międzyszkolne

 

SP42 w Gdańsku

 

II m-ce (50m st.dowolny)

II m-ce (50m st.dowolny)

I m-ce  (50m st. grzbietowy)

III m-ce (50m st. grzbietowy)

II m-ce (50m st. klas.)

II m-ce (25m st.motylkowy)

II m-ce (25m st.motylkow.)

Klasyfikacja drużynowa – IVmiejsce

10.

VI EDYCJA WIOSENNCH ZAWODÓW PŁYWACKICH MLODZIEŻY NIEZRZESZONEJ W PZP „LUBIMY PŁYWAĆ       I W PIŁKĘ GRAĆ”

 

zawody miejskie

 

ZSO 7 w Gdańsku

 

klasa VI chłopcy

Styl motylkowy – III miejsce

Styl klasyczny „żabka” – I miejsce

Styl grzbietowy – I miejsce

klasa VI dziewczęta

Styl klasyczny „żabka” – III miejsce –

Kraul

Styl grzbietowy – III miejsce

klasa V chłopcy

Styl klasyczny „żabka” – II miejsce

Kraul – I miejsce

klasa V dziewczęta

Styl motylkowy – I miejsce

Kraul – III miejsce

Styl grzbietowy – III miejsce

IVm-ce sztafeta chłopców:

 

OGÓLNA KLASYFIKACJA ZAWODÓW:

II m-ce SP 47

11.

TURNIEJ „KWADRANTA”

„LUBIMY PŁYWAĆ I W PIŁKĘ GRAĆ”

zawody miejskie

ZSO 7

 

 

I MIEJSCE

 

III miejsce

 

 

 

12.

MISTRZOSTWA GDAŃSKA

W SZTAFETACH PŁYWACKICH CHŁOPCÓW

zawody miejskie

 

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

 

 

IX m-ce sztafeta chłopców

 

13.

IV TURNIEJ PIŁKARSKI ORLIKA O PUCHAR PREMIERA TUSKA

 

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki  SP nr 8

 

IV miejsce w eliminacjach gminnych

 

 

14.

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA GIM. NR 2 GDAŃSK

 

GIM.2 w Gdańsku

 

I MIEJSCE

 

 

15.

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ „LUBIMY PŁYWAĆ I W PIŁKĘ GRAĆ”

ZSO 7 w Gdańsku  

II MIEJSCE SP47

 

 

16.

MISTRZOSTWA GDAŃSKA W BOWLINGU DRUŻYNOWYM

 

 

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej, klub U7

 

IV miejsce

IX miejsce

 

17.

TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ „LUBIMY PŁYWAĆ I W PIŁKĘ GRAĆ”

 

ZSO 7

 

II m-ce  – Drużyna chłopców:

III m-ce – Drużyna dziewcząt:

 

18.

TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ „LUBIMY PŁYWAĆ I W PIŁKĘ GRAĆ”

 

 

 

ZSO 7

 

I m-ce  – dziewczęta

 

II  m-ce  – chłopcy

 

19.

CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY DZIEWCZĄT

 

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej w Gdańsku

Brak awansu do finału: XX m-ce

 

20.

CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY

CHŁOPCÓW

 

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej w Gdańsku

Awans do finału: VI m-ce

 

 

Konkursy zewnętrzne klas I V-VI
 

OSIĄGNIĘCIA HUMANISTYCZNE
Finalista Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konkurs wojewódzki z języka polskiego
Laureat WiMBP oraz SP45 Wielki Maraton Czytelniczy
I miejsce

II miejsce

SP 61 w Gdańsku Konkurs frazeologiczny Rusz głową nad frazeologią
Wyróżnienie Pałac Młodzieży i Rada Miasta Gdańska Gdańskie Impresje Poetyckie
I miejsce Pałac Młodzieży w Gd. Moje ulubione miejsce w Gdańsku
Wy óżnienie

 

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Moja pomorska rodzina
7 miejsce drużynowo Gimnazjum nr 3 w Gdańsku

Gdańsk! Orientuj się

I miejsce drużynowo Autonomiczna Szkoła Podstawowa w Gdańsku Gdańska liga gier planszowych
Dwa I miejsca Szkoła Szermierki w Gdańsku Międzyszkolny Konkurs Poezji Religijnej
I miejsce SP 47 w Gdańsku Międzyszkolny konkurs „British Songs”
Wynik bardzo dobry Centrum Edukacji Szkolnej

w Warszawie

Ogólnopolski konkurs „Multitest”
Wynik bardzo dobry Regionalne Stow. Oświatowe Kaganek / Bielsko – Biała Ogólnopolski Konkurs FOX
II miejsce

Dwa wyróżnienia

Akcja Katolicka Diecezjalny kuratoryjny konkurs biblijny plastyczny dla klas 0-IV
Wyróżnienie SP68 w Gdańsku Diecezjalny konkurs recytatorski Poezja – sztuka bez granic

 

 

OSIĄGNIĘCIA MATEMATYCZNE I PRZYRODNICZE
Dwóch laureatów Lingwista Gdańsk Megaolimpiada – matematyka
7 wyróżnień Uniwersytet Toruń Kangur Matematyczny
II miejsce Komenda Główna Straży Pożarnej w Gdańsku Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom
5 laureatów Departament Rekreacji

i Sportu UMWP

Konkurs programu morskiego

„Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”

I miejsce

III miejsce zespołowo

G nr 2 w Gdańsku Międzyszkolny konkurs „Najpiękniejsze przyrodniczo zakątki Trójmiasta i okolic”
I miejsce

III miejsce

V miejsce

ZSPiO w Gdańsku Międzyszkolny konkurs przyrodniczy „Minialchemik”
II miejsce SP 58 Wojewódzki konkurs „I Ty zostaniesz Pitagorasem”
II miejsce SP 58 Wojewódzki konkurs matematyczny „Ścieżkami po matematycznych zakamarkach”
III miejsce SP nr 85 w Gdańsku Wojewódzki konkurs przyrodniczo – informatyczny „Dlaczego segregujemy śmieci?”

 

Konkursy zewnętrzne klas I – III i grup przedszkolnych
 

Klasy I – III i grupy przedszkolne
 I miejsce SP nr 12 Wojewódzki Konkurs Poetycki „Bursztyn zamknięty w słowach”
Laureaci

5 uczniów

SP nr 27 II Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Jestem młodym Europejczykiem”;
I miejsce SP nr 27 Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „Złote Pióro”
1 wyróżnienie Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna II Wielki Maraton Czytelniczy „Poznacie nowych przyjaciół”
1  finalistka Centrum Edukacji Humanistycznej LOGOS   X Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z poprawną polszczyzną na co dzień”;
I miejsce

II miejsce

III miejsce

wyróżnienie

 SP nr 12 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Lubię piłkę nożną”
Laureatka SP LINGWISTA X  Megaolimpada Wiedzy
Laureat Straż Miejska Konkurs Fotograficzny „Bezpieczeństwo na wakacjach”
1 wyróżnienie SP 57 Wojewódzki Konkurs „Ortograficzne Asy”
I miejsce

I miejsce

Dziecięcy Teatr z W-wy „Ali Baba …”
wyróżnienie Jersz Alfik
III miejsce drużynowo SP 49 w Gdańsku Międzyszkolny konkurs czytelniczy
II miejsce

wyróżnienie

Pałac Młodzieży i Rada Miasta w Gdańsku Konkurs wokalny piosenki o Gdańsku
Dwa I m-ca

Dwa II m-ca

Dwa III m-ca

Atrybut Konkurs plastyczny „Dziadek do orzechów”
Nagroda w formie pokazu „Odnawialne źródła energii” EduFun. Konkurs „Nauki przyrodnicze w oddziałach zerowych i I klasach SP”
laureatka Fundacja PLAMA Konkurs plastyczny „Na najpiękniejszą ozdobę choinkową na gdańską choinkę 2013”
I, II, i III miejsce Miejska Biblioteka Publiczna Konkurs plastyczny „Aniołek najładniejszy”
II miejsce

i wyróżnienie

SP nr 42 w Gdańsku Międzyszkolny konkurs plastyczny „Mój ulubiony sport zimowy”
Świetlica szkolna
Dwa I miejsca

Trzy II miejsca

Schronisko Młodzieżowe w Gdańsku Konkurs plastyczny „Gdańsk wiosną”
Dwa I miejsca SP 65 Konkurs plastyczny „Zwierzak- mój bajkowy przyjaciel”
II miejsce SP 48 Plastyczno – techniczny „Bożonarodzeniowa ozdoba”
II i III miejsce Gdańska Szkoła Podstawowa i Biblioteka Publiczna Konkurs plastyczny „Pisanki, kraszanki”
I i II miejsce Gdańska Szkoła Podstawowa i Biblioteka Publiczna Konkurs plastyczny „Aniołek najładniejszy”
II miejsce Biblioteka Miejska w Sopocie Konkurs plastyczny „Piękna przyjaźń”
I miejsce Zespół Szkół

Autonomicznych

Konkurs teatralny „Przegląd małych form scenicznych”
wyróżnienie SP 38 Konkurs recytatorski „Pożegnalny koncert jesienny”

 

OSIĄGNIĘCIA PLASTYCZNE
10 prac wyróżnionych prezentacja na stronach internetowych organizatora Warszawa Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na temat wszawicy.
1 wyróżnienie „Salvit Prima” Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Jem owoce     i warzywa, bo to dobrze na mnie wpływa”.
1 wyróżnienie Pałac Młodzieży w Gdańsku Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Gdańskie Dyscypliny Sportowe”.
I m-ce,

dwa III m-ca,

dwa wyróżnienia

SP 39 w Gdańsku       i Muzeum Etnograficzne Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Zwyczaje wielkanocne na kartce pocztowej”.

 

25 wyróżnionych prac na wystawie Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni Wojewódzki Konkurs Plastyczny „ORP-Błyskawica – oczami mojej wyobraźni”.
1 wyróżnienie Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego      i Pałac Młodzieży     w Gdańsku

 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Bezpieczne wakacje”.
10 prac wyróżnionych ( na 13 ogółem wyróżnionych w konkursie ) Muzeum Narodowe w Gdańsku i Muzeum Okręgowe w Toruniu

 

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Moja przygoda w muzeum”.
I i III miejsce oraz wyróżnienie Rada Dzielnicy Gdańsk – Chełm Miejski Konkurs Plastyczny „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”.
I, II, III miejsca i nagroda publiczności Gdańska Szkoła Podstawowa i Biblioteka Wojewódzka Miejski Konkurs Plastyczny „Pisanki, Kraszanki”.
I i II miejsce oraz 4 wyróżnienia Centrum Edukacji Archeologicznej „Błękitny Lew” Miejski Konkurs Plastyczny „Moja wizyta w muzeum”.
1 laureatka i 4 wyróżnienia Gdańskiego Archipelagu Kultury Miejski Konkurs Plastyczny na najładniejszą ozdobę choinkową Fundacji Choinki Gdańskiej oraz „Plamy”.
I m-ce, dwa II m-ca, dwa III m-ca Pałac Młodzieży        w Gdańsku Miejski Konkurs Plastyczny „Zabawy zimowe”.
6 wyróżnień ZHP przy SP 47        w Gdańsku Szkolny Konkurs Plastyczny „Grudniowe światełko”.
1 wyróżnienie Stowarzyszenie „Lwy Północy” oraz Ultras Lechia Gdańsk Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Kibiców Lechii Gdańsk „Kibice Razem Lechia Gdańsk”.
III miejsce SP nr 48 w Gdańsku Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Legendy słowem i pędzlem malowane”.

 

30