Osiągnięcia szkoły 2011/12

Osiągnięcia w roku szkolnym 2011/12.

 

Udział w programach i projektach zewnętrznych
 • Program MEN „Szkół odkrywców talentów” Ośrodka Rozwoju Edukacji;
 • Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w gminie miasto Gdańsk Nauka dobrą zabawą w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • Program  „Czytające szkoły” w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, fundacji „ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego;
 • Realizowanie projektu edukacyjnego Akademia Gdańskich Lwiątek Fundacji Wspólnota Gdańska
 • Udział w systemowym projekcie innowacyjnym Pomorskie- dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki Departament Edukacji i sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
 • Udział klas II – III w projektach edukacyjnych: Fundacji Centrum Solidarności „Przygoda z historią”; Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji; „Okienko na świat” Nadbałtyckiego Centrum Kultury;
 • Udział w projekcie „Lepsza szkoła” GWO;
 • Udział w europejskim programie Owoce w szkole Agencja Rynku Rolnego
 • Udział w europejskim programie Szklanka mleka Agencja Rynku Rolnego
 • Udział w programie zdrowotnym 6-10-14 Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
 • Realizacja kompleksowego programu zdrowotnego Zdrowy Uczeń Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku
 • Udział w programie Słyszę – tydzień badań dla dzieci  Fundacja Ronalda Mcdonalda
 • Realizacja Programu Szkoła promująca zdrowie
 • Udział w programie edukacyjnym 5 porcji warzyw, owoców lub soku KUPS
 • Realizacja programów zdrowotnych Trzymaj formę, Nie pal przy mnie, proszę, Znajdź właściwe rozwiązanie, Grypa- zagrożenie pandemią II edycja–  Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności;
 • Udział w programie Rola aktywności fizycznej dla właściwego rozwoju dziecka Lompy”s Word
 • Udział w programie społecznym Szkoła bez przemocy VI edycji
 • Program „Skrzydła” Caritas Archidiecezji Gdańskiej – jedno dziecko objęte programem;
 • Program „Świetlicy terapeutycznej” GPCU
 • Udział w programie ekologicznym Zbieramy makulaturę oszczędzamy lasy – STENA Recycling Sp. z o.o.
 • Udział w II Edycji Projektu puste.com.pl
 • Realizacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego Moje miasto bez elektrośmieci ElektroEko
 • Udział w projekcie Budujemy miasto Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji
 • Udział w projekcie Gdańska Platforma Edukacyjna

 

Wyniki klasyfikacji rocznej
 • Bardzo dobre wyniki klasyfikacji w zakresie oceny zachowania:

–          łącznie 71% uczniów klas IV – VI uzyskało bardzo dobre i wzorowe oceny zachowania;

–           37% ocen wzorowych i 34% ocen bardzo dobrych;

–          wzrost liczby ocen wzorowych zachowania w porównaniu z rokiem ubiegłym,

–          brak ocen nagannych zachowania;

 • 127 uczniów – 55 % uczniów klas IV – VI uzyskało średnią ocen powyżej 4.75 – wzrost o 5% w porównaniu z rokiem 2009-10
 • 72 uczniów – 31%  uczniów klas IV – VI uzyskało średnią 5.3 i wyższą  – wzrost o 5% w porównaniu z rokiem 2009-10;
 • 54% uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem;

 

 • 3 uczniów otrzymało stypendium – Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska

 

Wyniki zewnętrznych  pomiarów umiejętności ucznia
 

CKE – Sprawdzian klasy VI

 • Wynik sprawdzianu klas VI na poziomie górnej granicy  7 stanina według skali znormalizowanej – 25.55 ( 7 stanin  24.3 – 25.9 );
 • Przewaga wyniku szkoły nad wynikami Miasta o 3 i 4 punkty procentowe w zakresie umiejętności pisania i rozumowania, wynik średni szkoły na poziomie 64%, Miasta 62%

 

CKE – „Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów” OBUT

 •   korzystny wynik szkoły w zewnętrznym pomiarze umiejętności trzecioklasisty Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasisty OBUT;
 •   średnia przewaga SP 47 nad wynikami Miasta w zakresie umiejętności z języka polskiego wynosi 6 punktów procentowych   ( SP 47 – 80%, Miasto 74%, wynik ogólnopolski jest niższy ), a w zakresie umiejętności matematycznych 4 punkty procentowe ( SP 47 73%, Miasto 69% );
 •   najkorzystniej dla szkoły wypadła umiejętność w zakresie słownictwa – przewaga aż 15 punktów procentowych ( SP 47 – 83%, Miasto 68% ) oraz czytanie i rozumowanie matematyczne – przewaga 12 punktów procentowych ( SP 47 – 86%, Miasto 74% );

ogólny wynik szkoły jest korzystniejszy od roku poprzedniego, biorąc pod uwagę porównanie do wyników Miasta i Polski ( rok 2010-11 – przewaga 5 punktów procentowych zarówno w zakresie umiejętności polonistycznych, jak i matematycznych, a rok 2011-12, przewaga odpowiednio 7 i 5 punktów procentowych)

 

Monitorowanie Jakości Edukacji „Gdańskie Lwy”

 • świetny wynik szkoły w zakresie umiejętności pisania w klasach V – rok szkolny 2009-10 II miejsce wśród wszystkich szkół biorących udział w konkursie,                                                a rok 2011-12 – IV miejsce na tle wszystkich szkół;
 • matematyka klasy V – IX miejsce wśród wszystkich szkół;
 • średni wynik w konkursie z języka polskiego w klasach V wyniósł 56,42%, szkoła uzyskała wynik 73,4% – przewaga 17 punktów procentowych !!!;
 • matematyka klasy V – średni wynik 51,29%, wynik szkoły 61,22% – przewaga 10 punktów procentowych,
 • trzech finalistów w klasach III;

 

OPERON – Próbny sprawdzian szóstoklasisty

 • korzystny wynik szkoły w odniesieniu do wyników Polski – SP 47 średni wynik 70%, Polska – 63% – przewaga 7 punktów procentowych;
 • najkorzystniej wypadła umiejętność czytania  – przewaga 7 punktów procentowych oraz korzystania z informacji;

 

OPERON – Ogólnopolski sprawdzian kompetencji trzecioklasisty

 • przewaga średniego wyniku  szkoły nad wynikami Polski ( SP 47 – 85%, Polska 83% );
 • korzystny wynik szkoły w zakresie umiejętności rozumowania – przewaga 5 punktów procentowych;
Osiągnięcia humanistyczne
 • Laureatka konkursu MJE „Gdańskie Lwy” w klasach III;
 • Finalistka konkursu Kuratorium Gdańsk;
 • Organizowanie i prowadzenie od 11 lat wojewódzkiego konkursu „Z mitologią za pan brat”;
 • Zorganizowanie 5 konkursów wewnętrznych, humanistycznych;
 • I miejsce w ogólnopolskim konkursie Muzeum Morskiego „Morskie opowieści”
 • Wyróżnienie w ogólnopolskim  konkursie Pałacu Młodzieży i Rady Miasta Gdańska „Król Maciuś I”;
 • Dwa wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie Ośrodka Koziołka Matołka „Życzenia dla Koziołka Matołka”;
 • 12 m-ce na 25 drużyn w „Międzyszkolnej olimpiadzie historii Gdańska” Kuratorium Gdańsk;
 • III m-ce w konkursie „Czytanie ze zrozumieniem” klas III SP nr 50 w Gdańsku;
 • Wyróżnienie w VI Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym SP nr 5 w Gdańsku;
 • Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Centrum Edukacji w Warszawie „Multitest”;
 • Trzy wyniki bdb i db w ogólnopolskim konkursie FOX Regionalnego Stowarzyszenia Kaganek w Bielsku – Białej;
 • Trzech laureatów w Międzyszkolnym Konkursie Poezji i Wiedzy o Janie Pawle II;
 • I m-ce i dwa wyróżnienia w międzyszkolnym konkursie Caritas Archidiecezji Gdańskiej „Anieli grają”;
 • III m-ce w konkursie poezji i prozy religijnej „Od Bogurodzicy do współczesności”;

 

Osiągnięcia matematyczne
 • Laureatka konkursu MJE „Gdańskie Lwy” w klasach V – nagroda rzeczowa i trzydniowe warsztaty matematyczne;
 • Dwóch laureatów konkursu MJE „Gdańskie Lwy” w klasach III;
 • III m-ce w VII Wojewódzkim Konkursie Matematycznym „I Ty możesz zostać Pitagorasem”;
 • Finalista konkursu Kuratorium Gdańsk;
 • Dwa wyróżnienia w kategorii klas V-VI „Benjamin” w „Kangurze matematycznym” oraz 8 wyróżnień w kategorii „Maluch” i dwa w kategorii „Żaczek”;
Osiągnięcia przyrodniczo – ekologiczne
 • I miejsce w etapie wojewódzkim  Międzyszkolnego Turnieju Przeciwpożarowego „Młodzież zapobiega pożarom” Komendy Głównej Straży Pożarnej;
 • 5 miejsce dla szkoły w konkursie STENA Surowce Wtórne w Gdyni „Zbieramy oszczędzamy lasy” – konkurs ekologiczny zbiórki makulatury;
 • Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Ekotest”;
 • Laureatka konkursu Centrum Edukacji i Informacji Ekologicznej w Gdańsku „Rebombka”;
 • Konkurs międzyszkolny Zasil w Gdańsku „Minialchemik”  –2 laureatów
Osiągnięcia sportowe
 • 8 medalistów – „Czwartki lekkoatletyczne” Klubu lekkoatletycznego „Lechia Gdańsk”;
 • 6 medalistów  – Międzyszkolne Zawody Pływackie SP 42 o Puchar Dyrektora Szkoły;
 • II m-ce – Finał Mistrzostw Gdańska w piłce nożnej GOKF;
 • I m-ce  – Turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 2 w ramach programu „Junior Gdańsk 2012”;
 • I m-ce – Turniej piłki nożnej G nr 3 w ramach realizacji – projekt Respect Your Heath;
 • III m-ce –  Konkurs Kuratoryjny  SP nr 39 i Miasto Gdańsk  „Historia Euro i europejskiej piłki nożnej”;
 • 9 medalistów – IV edycja Gdańskich Wiosennych Zawodów w Pływaniu młodzieży niezrzeszonej w PZP G nr 3;
 • I m-ce – Zawody Piłkarskie Gnr3  „Lubimy pływać i w piłkę grać”
Osiągnięcia artystyczne
 • Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Moja przygoda w muzeum” współorganizator na etapie regionalnym: Muzeum Narodowe w Gdańsku; w Polsce konkurs jest  pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego –  II miejsce i wyróżnienie
 •  Ogólnopolski konkurs plastyczny Szkół Okrętowych Conradinum „Barwy morza”-   II miesce
 •  Ogólnopolski Kuratoryjny Konkurs Plastyczny „Bursztynowo” Organizator: Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdańsku –   wyróżnienie
 •  Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki UNICEF – marzenia dzieci świata” Organizator: Zespół Szkół nr 13 w Koszalinie – 2 wyróżnienia
 •  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Wanda Panda – mała czyścioszka”   lista 45 finalistów bez przydzielonych miejsc
 •  XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego – etap miejski „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują” Organizator: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Gdańsku –  I miejsce
 • Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Anieli grają”, organizator: Międzynarodowe Targi Gdańskie –1 wyróżnienie
 •  Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Jem owoce i warzywa, bo to dobrze na mnie wpływa” Organizator: Firma Salvit Prima w Gdańsku – 2 wyróżnienia i 5 wyróżnień dodatkowych
 • Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Polskie latarnie morskie”  Organizator: Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23  w Gdańsku – Nowej Karczmie   wyróżnienie
 •  Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Polskie latarnie morskie” Organizator: Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23  w Gdańsku – Nowej Karczmie   wyróżnienie
 •  Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Statki, okręty, żaglowce” Organizator: Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23  w Gdańsku – Nowej Karczmie   wyróżnienie
 •  VI Wojewódzki Kuratoryjny Konkurs Plastyczny „Kalendarz Dziecięcych Marzeń”  Organizator: Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista”- 2 nagrody równorzędne
 •  Wojewódzki Kuratoryjny Konkurs Plastyczny „Świat wokół mnie” Organizator: Gdyńska Szkoła Społeczna ul. Kapitańska 37 –   I miejsce
 • Trójmiejski Konkurs Plastyczny o Tematyce Świątecznej „Tradycje bożonarodzeniowe” Organizator: Gimnazjum nr 8 w Gdańsku, Miejska i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku Filia nr 13 –  III miejsce
 •  Miejski Konkurs Plastyczny „Wielkanocne tradycje” Organizator: Dom Sztuki GAK w Gdańsku –wyróżnienie
 •  Miejski Konkurs Plastyczny „Pisanki, kraszanki” Organizator: Gdańska Szkoła Podstawowa, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna – Filia nr 19 w Gdańsku –  11 osób zdobyło równorzędne nagrody
 • VII Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Bezpieczni w mieście” Organizator: Szkoła Podstawowa nr 60 oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku –  I miejsce,   wyróżnienie i  nagroda specjalna Dyrektora SP nr 60
 • Miejski Konkurs Plastyczny „Tramwaj wodny w Gdańsku” Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku –   II i III miejsce
 • Miejski Konkurs Plastyczny na ilustracje do książki Janusza Korczaka „Król Maciuś I” Organizator :Rada Miasta Gdańska, Pałac Młodzieży, SP nr 52 w Gdańsku – 2 wyróżnienia
 • Miejski Konkurs Plastyczny „Gdańsk – moje miasto”  – 3 wyróżnienia
 • II Wojewódzki Konkurs ZKPiG nr 8 „Mam talent” – III miejsce i wyróżnienie
 • Wojewódzki Konkurs Muzyczny SPnr17 „Ruch drogowy w piosence” – I miejsce
 • Przegląd Małych Form Scenicznych Gdańskiej Autonomicznej SP – wyróżnienie
 • Międzyszkolny Konkurs Piosenki Religijnej Gdańskiej Szkoły Floretu – II miejsce

 

Osiągnięcia społeczno – wychowawcze
 • Laureatka – jako jedna spośród „8 wspaniałych” Ogólnopolskiego XVIII Samorządowego konkursu dla nastolatków;
 • Ogólnopolskie Zawody z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Ratujemy Życie w Bydgoszczy – 3 finalistów
 • Konkurs Jak chcemy się bawić – GPCU w Gdańsku – II miejsce
 • Dobrze rozwinięta samorządność szkolna – aktywnie działające dwa samorządy uczniowskie „Mały Samorząd” i „Samorząd Uczniowski”;
 • Bardzo aktywny udział Szkolnego Koła Caritas na rzecz organizowania pomocy materialnej dla uczniów szkoły;
 • Udział SKC w akcjach: Szkolne ołówki, Pola Nadziei, Żonkil, Hospicjum to też życie, Baranek Wielkanocny;

 

30