Opłaty za obiady – informacje dla Rodziców

Informujemy, że kwota do zapłaty za obiady za miesiąc wrzesień wynosi: 85,50 zł., płatność w terminie do 15 września 2021 r.
Opłata za miesiąc październik wynosi: 94,50 zł., prosimy o uregulowanie kwoty za październik w terminie do 25 września 2021 r.