Nauczyciel na wesoło

1.miejsceSzkoła Podstawowa Nr 47 zorganizowała dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych województwa pomorskiego Konkurs Plastycznym pt. Nauczyciel na wesoło. Edycja I”. Cele konkursu: 

1. Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych uzdolnień plastycznych.
2. Motywowanie uczniów do zdobywania nowych umiejętności.
3. Motywowanie placówek do rozpoznawania i rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień uczniów 
oraz podejmowania działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym plastycznie. 
4. Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.

I Miejsce: Julia B. z Miłoradzu. (Zespół Szkół i Przedszkola w Miłoradzu)

II Miejsce: Konrad W. z Redy. (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Redzie)

Miejsce III: Konrad G. z Redy. (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Redzie)

Galeria…