Miejsca pamięci narodowej

Dnia 16 września klasy piąte, upamiętniły pamięć bohaterki „Inki” pod Jej pomnikiem na Oruni.
W dowód pamięci i szacunku uczniowie klas IVB i IVC oddali hołd bohaterskim pocztowcom poległym w 1939 roku podczas Obrony Poczty Polskiej w Gdańsku i złożyli pod pomnikiem symboliczne znicze.

.