Łączy nas krew, która ratuje życie

IICNasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Twoja krew, moje życie”. Projekt miał na celu obalić mity związane z oddawaniem krwi oraz kształtować pozytywne postawy prospołeczne wśród uczniów. W ramach projektu uczniowie klas I-VIII poznali ideę honorowego krwiodawstwa.

Oby nasze zaangażowanie przyczyniło się w przyszłości do powiększenia grona Honorowych Dawców Krwi. Pamiętajmy, że „Łączy nas krew, która ratuje życie”.

Galeria…