Klub bezpiecznego puchatka

Certyfikat udziału w programie KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA.

„Klub Bezpiecznego Puchatka” jest ogólnopolskim programem edukacyjnym, którego inicjatywą jest poprawienie bezpieczeństwa wśród najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Dzięki programowi dzieci mają okazję uczestniczyć w warsztatach, które zostały stworzone przez specjalistów z Biura Prewencji i Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Zakres proponowanych treści dotyczy bezpieczeństwa w drodze, w domu, w szkole i w czasie zabawy. Dodatkowo program został rozbudowany o treści związane z przydatną dla dzieci tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności.
W miesiącu listopadzie, uczniowe klas I uczestniczący w programie rozwiązywali „Test wiedzy o bezpieczeństwie”, który obejmował 15 pytań z w/w zagadnień. Szkoły, które dzięki wiedzy uczniów zdobyły jak największe wyniki uzyskały CERTYFIKAT KLUBU BEZPIECZNEGO PUCHATKA.

Naszym uczniom serdecznie dziękujemy za udział w teście i gratulujemy zdobytej wiedzy!

Certyfikat