Informacje dotyczące obiadów w roku szkolnym 2018/2019

Od dnia 01.09.2018r. obowiązuje umowa o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, aby Wasze dziecko jadło obiady w szkole, proszę zapoznać się z poniższymi informacjami:

Jak zapisać dziecko na obiady:

–  należy podpisać umowę o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej (pobierz: DRUK UMOWY);

–  umowę w dwóch egzemplarzach wypełnioną drukowanymi literami złożyć u intendenta;

– w przypadku drukowania umowy przez rodzica prosimy żeby, umowa została wydrukowana na jednej kartce A4 /dwustronnie/;

–  umowę dla każdego dziecka podpisujemy osobno;

–  ze względu na konieczność wprowadzenia umów do GPE bardzo prosimy o składanie ich do 03.09.2018r.

 

W roku szkolnym 2018/19 cena jednego obiadu będzie wynosiła: 4 zł

 

– należność za obiady za wrzesień 2018r. wynosi  17 x 4 = 68 zł. Kwotę proszę wpłacać w terminie  od 01.09 do 07.09 2018r (nie wpłacać przed 01.09)  wyłącznie przelewem na konto: 34 1240 1268 1111 0010 3840 9355

– w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc za który dokonywana jest opłata oraz nr umowy;

– nieobecność dziecka na obiadach należy zgłaszać mailowo na adres obiady.sp47@gmail.com lub telefonicznie 58 302 03 28 do godziny 14 danego dnia, odpis będzie uwzględniony od dnia następnego;

– bez w/w zgłoszenia nie można dokonywać odpisu za obiady;

– w przypadku rezygnacji z obiadów konieczne jest rozwiązanie umowy o korzystanie z obiadów (pobierz: DRUK REZYGNACJI)

Zapraszamy do szczegółowiego zapoznania się z regulaminu stołówki szkolnej (pobierz: REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ)