Harmonogram dni żywieniowych

Harmonogram dni żywieniowych w stołówce Szkoły Podstawowej nr 47 w Gdańsku
w roku szkolnym 2020/2021.

Wrzesień                          18 x 4,50 zł = 81 zł

Październik                      21 x 4,50 zł = 94,50 zł

Listopad                           20 x 4,50 zł = 90 zł

Grudzień                          16 x 4,50 zł = 72 zł

Styczeń                             19 x 4,50 zł = 85,50 zł

Luty                                 10 x 4,50 zł = 45 zł

Marzec                             23 x 4,50 zł = 103,50 zł

Kwiecień                         18 x 4,50 zł = 81zł

Maj                                  20 x 4,50 zł = 90 zł

Czerwiec                          16 x 4,50 zł = 72 zł

Stawka żywieniowa w stołówce szkolnej SP47 wynosi  4,50 zł.