Dzieci Uczą Rodziców

Nasza szkoła przyłączyła się do Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej „Dzieci Uczą Rodziców”, której organizatorem jest Centrum Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Zawierciu.

Głównymi założeniami akcji są:  zwiększenie poziomu bezpieczeństwa najmłodszych, wsparcie procesu edukacji poprzez wykorzystywanie kreatywnych form przekazywania wiedzy oraz zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem akcji. Pierwszym z nich była ekologia, ochrona środowiska, a w szczególności ochrona pszczół.

Formy pracy uczniów klas I-III były zróżnicowane. Niektórzy ubrali się w pszczele kolory, inni przynieśli maskotki-pszczoły, książki o pszczołach.  Podczas zajęć wykorzystaliśmy materiały otrzymane przez Centrum Rozwoju Lokalnego. Omówiliśmy budowę i znaczenie pszczół. Zaprezentowaliśmy na modelu sposób zapylania roślin przez pszczoły i skutek tego procesu. Odbyła się burza mózgów: „Co robić, aby pszczoły nie wyginęły?”. Uczniowie uczyli się fragmentu wiersza na pamięć, na zakończenie kolorowali obrazek z pszczołą. Niektórzy wykazali się dodatkową kreatywnością i wykonali ule z kolorowego papieru oraz plakaty.

Polecamy filmy, które dodatkowo obejrzeliśmy:

  1. „Dbajmy o pszczoły – Życie pszczelej rodziny”
  2. „Film o pszczołach miodnych”
  3. „Tropem Pszczół”
  4. Cykl filmów edukacyjnych „Z kamerą wśród pszczół”.
  5. Zwiastun filmu „Kraina miodu” z komentarzem nauczyciela. Macedoński film dokumentalny, przeznaczony raczej dla starszych uczniów, ale fragmenty młodsi spokojnie mogą obejrzeć. Film pokazuje jak łatwo można odejść od przyrody i istoty człowieczeństwa przedkładając nad dobro świata własne korzyści.

Zrealizowana lekcja pogłębiła wiedzę uczniów na temat małych owadów oraz podkreśliła jak wielki wpływ mają na ludzkie życie.

Galeria…