Opłaty za obiady – grudzień 2019r. i styczeń 2020r.

Informujemy, że kwota do zapłaty za miesiąc grudzień 2019 roku wynosi: 67,50 zł. (stawka żywieniowa 4,50 zł). Prosimy o uregulowanie w/w kwoty w terminie:  do 30 listopada 2019 r.

Przypominamy, że wpłaty za styczeń dokonujemy wyjątkowo w styczniu. Kwota do zapłaty za miesiąc styczeń: 40,50 zł. termin płatności: 10 styczeń 2020r.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej.

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z póżn. zm. ( Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572) art. 67a.
  • Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz jednostkach obsługi finansowej prowadzonych przez miasto Gdańsk, z dnia 14 lutego 2003r.

Czytaj dalej