Obiady – odpisy za wycieczki

Bardzo proszę o zgłaszanie terminów wycieczek, wyjść klasowych i innych planowanych nieobecności (dotyczy m-cy   maj  i  czerwiec ) w celu dokonania odpisów. Proszę pamiętać,że planowane nieobecności w m-cu czerwcu należy zgłosić do kończ maja, by można było uwzględnić je w naliczeniu opłaty za czerwiec. Nieobecności proszę zgłaszać z wyprzedzeniem.