Osiągnięcia szkoły 2010/11

Osiągnięcia w roku szkolny 2010/11.

 

 

Tytuły i nagrody zewnętrzne przyznane szkole i uczniom
 • Tytuł  „Szkoły odkrywców talentów”  uzyskany w kategoriach: zdolności matematyczne, zdolności artystyczne oraz zdolności sportowe;
 • Pięciu nauczycieli odznaczonych Medalami KEN za osiągnięcia w rozwijaniu uczniowskich talentów;
 • Trzech uczniów nagrodzonych Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska;
Wyniki klasyfikacji rocznej
 • Bardzo dobre wyniki klasyfikacji w zakresie oceny zachowania:

–          łącznie 75% uczniów klas IV – VI uzyskało bardzo dobre i wzorowe oceny zachowania;

–           30% ocen wzorowych i 45% ocen bardzo dobrych;

–          brak ocen nagannych zachowania;

 • 49% uczniów klas IV – VI uzyskało średnią ocen powyżej 4.75 ( 104 uczniów );
 • 26% uczniów klas IV – VI uzyskało średnią 5.3 i wyższą ( 54 uczniów );
 • 48% uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem (102 uczniów );
Wyniki zewnętrznych  pomiarów umiejętności ucznia
 CKE – Sprawdzian klasy VI

 • Bardzo dobry wynik Sprawdzianu klasy VI  – na poziomie 8 stanina;
 • Przewaga średniego wyniku SP 47 w stosunku do wyniku okręgu o 2.76 pkt ( SP 47 29.72; okręg 26.96 ); różnica 7 punktów procentowych ( 74% i 67% );
Standardy umiejętności Sredniaogólnopolska ŚredniaSP 47 Przewaga SP 47w punktach Różnica punktów procentowych
Czytanie 10 8.2882.8% 9.0390.3% 0.75 7.5
Pisanie 10 5.4654.6% 6.8668.6% 1.4 14.0
Rozumowanie 8 5.2866% 6.2077.5% 0.92 11.5
Korzystanie z inf 4 2.3157.7% 2.5363.2% 0.22 5.5
Wykorzyst wiedzy  8 3.9349.1% 5.0963.6% 1.16 14.5
Średnia 25.2763.17% 29.7274.3% 4.45 11.13
 • Bardzo korzystny wynik sprawdzianu w zakresie umiejętności pisania oraz wykorzystania wiedzy w praktyce – umiejętności, które w pomiarach CKE osiągają najniższe poziomy;
 • Wynik Sprawdzianu klasy VI utrzymujący się od roku 2002 na wysokich poziomach znormalizowanej skali staninowej;

Rozkład wyników SP 47 w latach 2002-2011 według skali znormalizowanej

stanin 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
9 34.7-39.5 32.9-39.0 31.3-39.5 33.9-39.2 31.4-39.0 31.8-39.5 31.0-38.0 27.8-35.7 30.0-37.7 30.3-37.0
8 32.9-34.6 31.4-32.8 29.0-31.2 32.4-33.8 29.1-31.3 29.8-31.7 29.1-30.9 25.7-27.7 27.9-29.9 28.5-30.2
7 31.4-32.8 30.2-31.3 27.3-28.9 31.1-32.3 27.4-29.0 28.3-29.7 27.6-29.0 24.2-25.6 26.3-27.8 27.0-28.4

 

CKE – „Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów” OBUT

 • W ogólnopolskim, nowym badaniu umiejętności trzecioklasisty szkoła uzyskała bardzo dobre wyniki we wszystkich badanych umiejętnościach, z wyjątkiem umiejętności pisania;
Standardy umiejętności Dane podane w procencie opanowania umiejętności
Sredniaogólnopolska ŚredniaSP 47 Różnicapkt   %
Czytanie 72% 86% 14
Pisanie 76% 75% (-) 1
Słownictwo 59% 69% 10
Gramatyka 77% 84% 7
Obliczenia matemat 69% 77% 8
Zadania tekstowe 59% 64% 5
Czytanie danych liczbowych 61% 71% 10
 • Średnia przewaga punktów procentowych szkoły w odniesieniu do wyników ogólnopolskich wynosi średnio 8 – 9 punktów procentowych;
 • Najkorzystniej wypada umiejętność czytania tekstów literackich jak również czytanie danych liczbowych;
 • Doskonalenia wymaga umiejętność pisania w klasach młodszych ( w przeciwieństwie do bardzo korzystnego wyniku klas VI w zakresie tej umiejętności );

 

Monitorowanie Jakości Edukacji „Gdańskie Lwy”

 • Laureatka MJE „Gdańskie Lwy” 2010-11  klasy V z języka  polskiego;
 • Średnie SP 47 wyższe od średnich szkół we wszystkich kategoriach:
Kategorie pomiaru Sredniaszkół ŚredniaSP 47 Przewaga SP 47w punktach Różnica punktów procentowych Miejsce SP 47
Polski kl. III 47.2272.64% 51.979.85% 4.68 7.21 13
Polski kl. V 32.0856.28% 35.8662.91% 3.78 6.63 14
Matematyka kl. III 59.3676.1% 62.3379.91% 2.97 3.81 18
Matematyka kl. V 35.0153.83% 35.8555.15% 0.84 1.32 36

 

OPERON – Próbny sprawdzian szóstoklasisty

 • Dobry wynik „Próbnego sprawdzianu szóstoklasisty” – na poziomie 6 stanina według skali znormalizowanej;
 • Wszystkie poziomy badanych umiejętności są wyższe od wyników ogólnopolskich, a znacznie wyższe od wyników województwa, które w tym sprawdzianie wypadły bardzo niekorzystnie;
Standardy umiejętności Sredniaogólnopolska ŚredniaSP 47 Przewaga SP 47w punktach Różnica punktów procentowych
Czytanie 10 8.5985.9% 9.1291.2% 0.53 5.3
Pisanie 10 5.4854.8% 7.4674.6% 1.98 19.8
Rozumowanie 8 5.0162.6% 6.2578.1% 1.24 15.5
Korzystanie z inf 4 2.5062.5% 2.5964.7% 0.09 2.2
Wykorzyst wiedzy  8 5.2165.1% 6.2277.7% 1.01 12.6
Średnia 26.7966.97% 31.6479.1% 4.85 12.13
 • Bardzo korzystny wynik uzyskała szkoła w zakresie umiejętności pisania oraz rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce, czyli w zakresie tych umiejętności, które w badaniach kompetencji wypadają najgorzej;

 

OPERON – Ogólnopolski sprawdzian kompetencji trzecioklasisty

 • dobry wynik „Ogólnopolskiego sprawdzianu  kompetencji trzecioklasisty”, w którym szkoła uzyskała w każdej badanej, standardowej  umiejętności ucznia, średnie wyższe od średnich krajowych;
Standardy umiejętności Sredniaogólnopolska ŚredniaSP 47 Przewaga SP 47w punktach Różnica punktów procentowych
Czytanie 10 8.9189.1% 8.9789.7% 0.06 0.6
Pisanie 10 7.6176.1% 8.4684.6% 0.85 8.5
Rozumowanie 6 4.7078.3% 5.3689.3% 0.66 11.0
Korzystanie z inf 2 1.5979.5% 1.7688.0% 0.17 8.5
Wykorzyst wiedzy  12 9.6580.4% 10.4687.16% 0.81 6.76
Średnia 32.4581.1% 3587.5% 2.55 6.4
 • bardzo korzystny wynik w zakresie umiejętności rozumowania – przewaga 11 punktów procentowych oraz pisania i korzystania z informacji;
 • średni wynik szkoły znalazł się na granicy 5 i 6 stanina,  według  skali znormalizowanej;

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe – zewnętrzny projekt badania wyników nauczania matematyki w klasach IV, V i VI „Lepsza szkoła”

 • na każdym poziomie nauczania szkoła uzyskała 7 lub 8 poziom w dziewięciostopniowej znormalizowanej skali staninowej – poziom wysoki lub bardzo wysoki;

 

Osiągnięcia humanistyczne
 • Przeprowadzenie XI edycji Wojewódzkiego Konkursu Mitologicznego „Z mitologią za pan brat”, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem szkół, a uczniowie birący udział wykazują ogrom wiedzy na temat „Mitologii”;
 • Laureatka MJE „Gdańskie Lwy” Gdańskiej Fundacji Oświatowej;
 • Udział i zwycięstwo w projekcie „Gdańskie Miniatury” Gdańsk. Europejska Stolica Kultury. Kandydat.;
 • Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Najpiękniejsze życzenia świąteczne”, SP45;
 • Laureat i wyróżnienie w VI Wojewódzkim Konkursie Poetyckim „Mamusia, mama, matka” SP81;
 • Finalista II Edycji Wojewódzkiego Wielkiego Maratonu Czytelniczego „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” SP45, SP27, ZS STO, Biblioteka Wojewódzka i Miejska;
 • II miejsce i wyróżnienie w konkursie „Moja pomorska rodzina” Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego i G nr 1;
 • Wyróżnienie dla zespołu w konkursie „Bursztynowe impresje” SP;
 • Laureat konkursu języka angielskiego „Multitest 2010” Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie;
 • Wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Literackim „List do św. Mikołaja” klas I – III;
 • Przeprowadzenie efektywnego konkursu czytelniczego w klasach I – III „Czy znasz legendy kaszubskie” profesjonalne prowadzenie, efektowne zakończenie konkursu;
Osiągnięcia matematyczne
 • Bardzo korzystny wynik w zakresie umiejętności rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce zarówno w „Próbnym sprawdzianie szóstoklasisty” z Operonem oraz  Sprawdzianie CKE – różnica średnio 14 punktów procentowych stopnia opanowania tych umiejętności;
 • Aktywizowanie uczniów poprzez:

–          udział w edukacyjnym projekcie zewnętrznym CKU i NBP „Regaty zespołowe. Kurs na ekonomię”;

–          udział w projekcie mierzenia umiejętności matematycznych „Lepsza szkoła”;

–          zorganizowanie kolejnej, XI edycji wojewódzkiego konkursu matematycznego SP 47 „Liga matematyczna” oraz konkursów wewnętrznych;

 • Dwóch laureatów wojewódzkiego konkursu matematycznego „Liga matematyczna”;
 • 13 wyróżnień w „Kangurze matematycznym”;
 • II miejsce drużynowo oraz wyróżnienie  w „Matematycznych ścieżkach po Polsce – z biegiem Wisły” Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki w Gdańsku;

 

Osiągnięcia przyrodniczo – ekologiczne
 • Udział szkoły w zewnętrznym projekcie „Żyj w normie – będziesz w formie”
 • II miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Przeciwpożarowym „Młodzież zapobiega pożarom” Komendy Głównej Straży Pożarnej;
 • IV miejsce dla szkoły w międzyszkolnym konkursie zbiórki makulatury „Zbieramy, oszczędzamy lasy” STENA Surowce Wtórne w Gdyni;
 • Zbiórka ponad 20 ton makulatury;
 • Dwie laureatki i dwa wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Owoce jesieni w lasach, parkach, ogrodach” Zarządu Okręgu Ligii Ochrony Przyrody w Gdańsku;
 • I miejsce w Konkursie Turystycznym „Trójmiasto okiem pasażera komunikacji miejskiej”;
 • Dwie laureatki Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej „Woda źródłem życia” SP 47;
Osiągnięcia sportowe
 • Dwie Nagrody Dyrektora Szkoły za wybitne osiągnięcia sportowe uczniów kl. VI;
 • 13 medalistów, II miejsce i  Puchar Prezydenta Miasta Gdańska w „Czwartkach lekkoatletycznych”;
 • II miejsce, Puchar Prezydenta Miasta Gdańska w „Mistrzostwach Gdańska w minisiatkówce 2” GOKF;
 •  IV miejsce w Finale Mistrzostw Gdańska w „Minisiatkówce 4” GOKF;
 • V miejsce drużynowo w III edycji Gdańskich Wiosennych Zawodów Pływackich oraz I i II miejsce w zmaganiach indywidualnych GOKF;
 • IX miejsce w Finale Mistrzostw Gdańska w piłce nożnej klas V – VI, GOKF;
 • Awans do Finału Mistrzostw Gdańska w „Sztafetowych biegach przełajowych klas III – IV” oraz „Czwórboju lekkoatletycznym”,  GOKF;
 • Awans do półfinału Mistrzostw Gdańska w „Dwa ognie usportowione” oraz „Piłce nożnej klas III – IV”, GOKF;
 • Przygotowanie grupy taneczno – sportowej do występów z okazji otwarcia stadionu piłkarskiego w Gdańsku EURO 2012;
Osiągnięcia artystyczne
 • Udział i realizacja  projektu Akademii Gdańskich Lwiątek;
 • Udział w realizacji Gdańskiego Programu Edukacji Kulturalnej;

Zespół Artystyczny klas I – VI

Plastyczne klas I – III

 • Trzech laureatów i tytuł „Przyjaciela UEFA EURO 2012” w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „UEFA EURO 2012 w moim kraju – Razem tworzymy przyszłość”;
 • Dwie równorzędne nagrody główne i dwa wyróżnienia  w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Owoce jesieni w lasach, parkach i ogrodach” Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Gdańsku;
 • Dwie nagrody główne w Miejskim Konkursie Plastycznym na Najładniejszą Ozdobę Choinkową  Fundacji Gdańskiej Choinki, Klubu Twórczego „Plama”;
 • Wyróżnienie w XV Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych Gdańskiego Archipelagu Kultury w Gdańsku;
 • II m-ce, dwa III m-ca oraz 3 wyróżnienia w Miejskim Konkursie Plastycznym „Bezpieczne ferie” Pałacu Młodzieży w Gdańsku;
 • Dwie laureatki Miejskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie przez cały rok” Komendy Miejskiej Policji oraz Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku;
 • Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Grypa – lepiej zapobiegać niż leczyć’ Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku;
 • Trzy wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Polskie latarnie morskie” oraz „Statki, okręty, żaglowce”  ZKPiG w Gdańsku;
 • I m-ce i wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym Hufca Gdańskiego;
 • I m-ce, II m-ce, III m-ce oraz dwa wyróżnienia  w Miejskim Konkursie Plastycznym  „Straż Graniczna na Pomorzu” Morskiego Oddziału Straży Granicznej;
 • II m-ce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Zadbaj o swoje zdrowie”         SP nr 79 w Gdańsku;
 • Cztery wyróżnienia w Miejskim Konkursie Plastycznym „Niezwykłe podróze Jana Heweliusza” Pałacu Młodzieży w Gdańsku;
 • III m-ce i trzy wyróżnienia w Miejskim Konkursie Plastycznym „Gdańsk – Bursztynowe Miasto” ZKPiG nr 4 w Gdańsku;

 

Muzyczne klas I – III

 • I i II m-ce w Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek SP nr 21 w Gdańsku;
 • II m-ce w kategorii zespoły oraz III m-ce w kategorii soliści w VII Międzyszkolnym Konkursie Marynistycznym;
 • Wyróżnienie w I Wojewódzkim Konkursie „Masz talent” ZKPiG nr 8 w Gdańsku;
 • Występ artystyczny na scenie Targu Rybnego w ramach imprezy środowiskowej „Drzewko za makulaturę” Urzędu Marszałkowskiego, Radia Gdańsk i Dziennika Bałtyckiego;
 • Udział w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Dziecięcej im. Teatrzyku „Bim – Bom” CSW Łaźnia Gdańska

 

Klasy IV – VI

 • Dwie nagrody główne i 5 wyróżnień w Wojewódzkim  Konkursie Plastycznym „Mity pędzlem i ołówkim” SP nr 47 w Gdańsku;
 • II m-ce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Aniołkowo” SP nr 1 w Gdańsku;
 • I m-ce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Barwy morza” ZS „Conradinum” w Gdańsku;
 • I m-ce, II m-ce, III m-ce oraz dwa wyróżnienia w Miejskim Konkursie Plastycznym „Straż Graniczna na Pomorzu” Morskiego Oddziału Straży Granicznej;
 • Wyróżnienie w Miejskim  Konkursie Plastycznym „Niezwykłe podróże z Janem Heweliuszem” Pałacu Młodzieży w Gdańsku;

 

Zespół Opiekuńczy Świetlicy Szkolnej

 • Laureatka indywidualna oraz  I i III m-ce w kat. prace zbiorowe – przestrzenne;         I m-ce i wyróżnienie w kat. prace zbiorowe – płaskie w konkursie plastycznym         klas I – III„Jesienne kompozycje” SP nr 50 Gdańsk;
 • II i III m-ce  w konkursie plastycznym klas I – III „Wiosenny motylek” SP nr 1 Końskie;
 • Wyróżnienie dla szkoły za największą ilość nadesłanych prac w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym klas I – III „Pocztówka z wakacji” Klub Kultury „Zastów” Warszawa;
 • I i II m-ce w konkursie plastycznym klas I – III SP nr 65 Gdańsk;
 • Wyróżnienie w III Międzyszkolnym Konkursie Grafiki Komputerowej „Wielkanocne jajko” SP nr 65 Gdańsk;
 • III m-ce w I Miejskim Konkursie Plastycznym I – III  „Bezpieczne ferie” Pałac Młodzieży w Gdańsku;
 • III m-ce w Międzyświetlicowym Konkursie Plastycznym „Marzanna” Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni;
 • II i III m-ce w konkursie plastycznym I – III „Zwierzęta małe i duże” ZS im. JP II     w Łochowie;
 • II miejsce w konkursie plastycznym I – III „Najpiękniejsza kartka wielkanocna”  Miejskiego ZS w Krośnie;
 • III m-ce w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym I – III  „Wymarzona wakacyjna podróż” ZS w Pyskowicach pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Miasta;
 • Dwa III m-ca w III Ogólnopolskim Konkursie Świetlicowym Orgiami „Mój ulubiony bohater z bajki” SP nr 1 w Mysłowicach;
 • Dwa I m-ca, II m-ce, III m-ce oraz 5 wyróżnień w konkursie plastycznym I – III „Strachy, stworki, potworki na wesoło” SP nr 86 Warszawa;
 • Wyróżnienie w konkursie recytatorskim „Menażeria Pana Kerna” ZPKiG nr 6 Gdańsk;

 

Osiągnięcia w zakresie wspierania rozwoju ucznia
 • Realizacja projektu  „Świetlicy profilaktycznej” Miasta Gdańska, w ramach funduszy unijnych;
 • Uzyskanie kolejny raz Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Dysleksji;
 • Coroczne, systematyczne prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych  terapii pedagogicznej przez nauczyciela specjalistę;
 • Objęcie zajęciami terapii pedagogicznej uczniów klas I – III oraz klas IV – VI;
 • Organizowanie zajęć wyrównawczych w klasach IV – VI na pierwszych godzinach lekcyjnych i wpisanie ich w stały plan lekcji;
 • Rozszerzenie programu nauczania j. polskiego  i matematyki w klasach IV – VI           o dodatkowe godziny pracy;
 • Realizowanie wewnętrznego projektu logopedycznego „Logopedyczny tydzień z marchewką”;
 • Zdobycie III m-ca oraz wyróżnienia w  Wojewódzkim Konkursie Logopedycznym  SP nr 39 w Gdańsku;
Osiągnięcia społeczno – wychowawcze
 • Dobrze rozwinięta samorządność szkolna – aktywnie działające dwa samorządy uczniowskie „Mały Samorząd” i „Samorząd Uczniowski”;
 • Bardzo aktywny udział Szkolnego Koła Caritas na rzecz organizowania pomocy materialnej dla uczniów szkoły;
 • Finansowanie przez SKC  obiadów ( obiady dla sześciorga dzieci ),  recept, podręczników, biletów i wycieczek szkolnych – organizowanie na terenie szkoły akcji charytatywnych przy pełnej akceptacji tych działań przez rodziców i uczniów;
 • Udział SKC w akcjach: Szkolne ołówki, Pola Nadziei, Żonkil, Hospicjum to też życie, Baranek Wielkanocny;
 • Pełnienie roli
Osiągnięcia w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia
 • Realizacja programów ministerialnych  „Mleko w szkole” oraz „Owoce w szkole”
 • Realizacja projektu „5 porcji warzyw, owoców lub soku;
 • Udział szkoły w zewnętrznym projekcie edukacyjnym: „Wybierz sport – uciekaj przed nałogami”  – „czwartki lekkoatletyczne” – Lechia Gdańsk;
 • Udział szkoły w zewnętrznym projekcie edukacyjnym „Nie pal przy mnie – proszę” koordynowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną;
 • Udział w projekcie „Grypa. Zapobiegaj pandemii” Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • Realizacja wewnętrznego projektu „Tydzień zdrowej stopy” w ramach zajęć gimnastyki korekcyjnej;
 • Profesjonalne prowadzenie zajęć w zakresie BRD;
 • V miejsce w Międzyszkolnym Konkursie BRD;
 • Realizowanie wewnętrznego programu edukacji  z zakresu pierwszej pomocy  – duża grupa dzieci objętych zajęciami „Pierwszej pomocy” – dwie godziny efektywnych zajęć prowadzonych ciekawymi metodami, przy wykorzystaniu odpowiednich środków dydaktycznych;
Osiągnięcia „Inne”
 • Bardzo bogaty i profesjonalnie realizowany „Plan imprez i uroczystości szkolnych”;
 • Bardzo wysoki poziom artystyczny VIII edycji szkolnej imprezy środowiskowej „Galeria młodych talentów” pod hasłem „Wędruj z nami”;
 • Różnorodna i bogata w wydarzenia strona internetowa szkoły;